1. Aanvragen schriftelijk indienen bij het secretariaat van de Lakeland Foundation

  2. Aanvragen moeten een duidelijke projectbeschrijving bevatten en compact van omvang zijn (niet meer dan maximaal vier
    A4-tjes)

  3. In de aanvraag is altijd een begroting en dekkingsplan van het project opgenomen.

  4. Het bestuur besluit tweemaal per jaar over toekenning van geldelijke steun aan projecten. Dit gebeurt in de maanden januari en juni.

  5. Aanvragen moeten worden ingeleverd bij het secretariaat uiterlijk op 15 december (voor besluitvorming in januari) dan wel op 20 mei (voor besluitvorming in juni).

  6. Na de betreffende bestuursbijeenkomst ontvangt u zo snel mogelijk bericht over al dan niet toekenning van uw aanvraag.


Lakeland Standaard aanvraag formulier.xlsx

Private Lease aanvraagformulier.pdf

Het Spookbos - Eemnes

Memorytafel autistische kinderen (2016)